Raport de evaluare

17 Decembrie 2013

 

Dispunerea nr.8/2006

"Art. 2

7. Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacţionare, pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, respectiv prin mandat poştal, la domiciliul acţionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acţiunilor se face în baza evidenţei primită de la societatea care ţine registrul acţionarilor emitentului.

8. Dreptul prevăzut la pct.7 poate fi exercitat de acţionarii existenţi la data de înregistrare cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de acţiuni şi la data de referinţă a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacţionare. "

 

 

Varianta pentru download: Sinteza evaluare