Informatii despre societatea comerciala

 

Denumirea societatii comerciale: SC. COMAT MET S.A.

Nr. si data inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J/40/952/08.03.1991

Codul unic de inregistrare: RO 339105

Sediu social: Str. CĂTĂNOAIA, nr.33, sect. 3, Mun. BUCUREŞTI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 981.240 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. COMAT MET S.A. constau in existenta unui numar de 392.496 de actiuni nominative, valoare unitara fiind de 2,50 lei. Valoarea de piata a actiunilor se stabileste in functie de cererea si oferta existente pe sistemul RASDAQ la momentul efectuarii tranzactiilor.

 

Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

 

Intreprinderea a fost infiintata la 01.07.1973 avand ca obiectiv aprovizionarea cu produse metalurgice a Municipiului Bucuresti.

Societatea comerciala “COMAT-MET S.A.” cu sediul in Bucuresti str. Catanoaia nr.33 sect.3, a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr J/40/952/ la data de 08.03.1991 si la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sub nr. 203/14.03.1991.

Societatea “ COMAT-MET S.A.” a fost constituita in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1176/1990, in temeiul Legii nr. 15/1990.

Societatea s-a privatizat in baza Legii nr.55/1995 , Legii nr. 77/1994, a contractului de vânzare cumpãrare de actiuni nr.912/19.08.1996, încheiat cu F.P.S si a Actului de cesiune nr.28591/14.04.1997al S.I.F. Muntenia pentru certificatele de actionari persoane fizice.

Procesul de privatizare s-a finalizat in decembrie 2005 prin încheierea operaţiunilor de tansfer a acţiunilor din contul Asociaţiei METAL (PAS) în contul fiecărui acţionar, modificându-se structura acţionariatului conform raportului transmis de Registrul Acţionarilor Regisco SA.

Capitalul social al societatii este de 981.240 lei, reprezentând 392.496 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

În temeiul art. 21 din Legea 52/1994 acţiunile S.C. COMAT MET S.A. au fost înregistrate la O.E.V.M. sub nr. 17.172/25.11.1997 .În prezent COMAT MET S.A. este o socitate deschisa , supravegheată de C.N.V.M. iar piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare este piaţa BVB-RASDAQ.

 

Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

 

SC COMAT MET SA realizeaza conform obiectului principal de activitate al actului costitutiv - cod CAEN 6820 - activitatea de inchiriere de spatii comerciale si depozite proprietatea societatii. De asemenea, conform obiectului de activitate, societatea obtine venituri si din activitatea de comerţ cu ridicata al produselor metalurgice si materialelor pentru constructii.